Maci-karalieva (Santa Maria)

Queen-mother
A spiritual work of the 13th c., collection Las Cantigas de Santa Maria in honor of Virgin Mary, the compiler and publisher is Alfonso X the Wise, the King of Castile, all the collection texts are written in the Galician – Portuguese language (Vulgar Latin) that served as the language of lyrical poetry in Spain in 13th c.
Translation from Latin and text adaptation is done by Zmicier Sasnoŭski.

1. Daŭniaja historyja heta adbylasia sapraŭdy
U krainie hor i paetaŭ u soniečnaj Vieniecyi.
A nad horadam sviacila svietlaj čystaj vieraj
Blaslaviona Santa Maryja – maci-karalieva.

2. Piać synoŭ i šmat bahaccia mieŭ zamožny čalaviek,
Alie biedy i prakliacci adabrali ŭsio naviek.
Za apošniaha syna jon šaptaŭ niasmiela:
Blaslaviona Santa Maryja – maci-karalieva.

3. I baćkoŭskaja volia – syna ŭ manastyr addać
Pad zastupnictva sviatoje, kab jaho vyratavać.
Serca junaka adkryla, u pabožnych spievach,
Blaslaviona Santa Maryja – maci-karalieva.

4. Da cudoŭnaj vyjavy toj junak nasiŭ zaŭždy
I pitvo svajo, i stravy, i dušy malitvy.
I na moc jahonaj viery z litasciu hliadziela
Blaslaviona Santa Maryja – maci-karalieva.

5. Statuja adnojčy ažyla i pramovila ŭ dušy:
Uliubiony viernik ščyry ratavannie zaslužyŭ
Raspavioŭ abatu ščyra, što čakaje nieba,
Blaslaviona Santa Maryja – maci-karalieva.

6. I kali Chrystos paklikaŭ na niabiosy viačerać,
To abat pakinuŭ mnichaŭ junaka supravadžać.
I pajšli abodva ŭ Vyraj, dzie panuje Dzieva
Blaslaviona Santa Maryja – maci-karalieva.

Share: