Вайтоўна

Беларуская балада XVI ст. Колькасць слупкоў моцна скарочана.

Ой загадалі на вайну
Нашаму войту самаму.

Ў нашага войта сынаў нет,
Адна дачушка на раду.

А скуй жа бацька востры меч,
Каб добра была войска сеч.

Мячом вайтоўна махнула,
Палова войска палягла.

Ой загадалі на вайну
Нашаму войту самаму.