Альбомы

Келіх кола

2000
Слухаць
Містыка язычніцкіх рытуалаў, галасы замкаў, жывая моц сярэднявечных мелодый. Энергія, злосць і высакародства ваяўнічых продкаў. Выключна акустычная музыка, выкананая на копіях старажытных беларускіх інcтрументаў (акрамя гітары і флейты), адлюстроўвае мастацкія густы ваярскага саслоўя сярэднявечнай Беларусі. Тэксты песняў − жывыя словы сярэднявечнага фальклору ў мінімальнай апрацоўцы. У кампазіцыях 1−10 − падарожжа ў ранняе сярэднявечча, дзе граюць дуды (валынкі), гуслі, жалейка, труба, свірэль, варган, барабан, бубен. Такі старажытны інструмент як гудок тут заменены на аналагічную па гучанні колавую ліру. Кампазіцыі 11−17 прысвечаны сталаму сярэднявеччу, інструментарый якога папаўняецца ўжо гітарай і флейтай.
1. Закляцце
2. Балада
3. Ладдзя
4. Пір
5. Трызна
7. Танцы
8. Поўня
11. Імжа
12. Паход
14. Легенда
15. Брама
16. Там за халмом