Тэксты, ноты

Рэвель

Панегірычны твор 1614 г.
Словы Саламона Рысінскага са зборніка паэзіі "Epitome" 1614 г. Пераклад з латыні Якава Парэцкага і Змітра Сасноўскага, мастацкая экспертыза А. Дзітрыха. Музыка народная са зборніка БНТ: Сацыяльна-бытавыя песні (Мн., 1987).
Зборнік панегірычнай паэзіі "Epitome" напісаны ў гонар роду Радзівілаў. У 1614 г. зборнік выпусціў беларускі друкар Пётр Бласт Кміта ў Любчанскім друкарскім двары. Верш "Рэвель" апісвае сустрэчу ў Таліне (Рэвель – старая назва Таліна) караля швецкага Карла, цара маскоўскага Івана, караля польскага Жыгімонта (Сігізмундуса) і літоўскага князя Радзівіла. Князь Радзівіл выступіў на сустрэчы каралёў як самастойны гаспадар і ўсім выглядам і паводзінамі паказваў высакароднасць і незалежнасць ВКЛ.
Саламон Рысінскі (1560–1625) – вядомы беларускі лацінамоўны паэт-гуманіст кан. XVI−пач. XVII стст., нарадзіўся ў сям’і дробнага шляхціча Фёдара Рысінскага ў в. Рысін на Полаччыне (зараз Себежскі р-н Пскоўскай вобл.). Быў настаўнікам дзяцей і прыдворным паэтам роду Радзівілаў.

Сігізмундус кароль польскі,
Іаан кароль маскоўскі;
Кожны ў годнасці каралеўскай,
як у славе боскі.
 
Не спакушаны прынадай,
Кароль шведскі над уладай
Славу паньства узвысіў 
лёсу мудрага парадай.
 
Радзівіл князь выязджае,
Веліч нібы сонца ззяе 
Моц і слава зямлі літоўскай
па-над ім лятае.
 
Моладзь і высока паньства,
Рыцары - Літвы ваярства,
Коні рвуцца пад імі
чуюць вершнікаў штукарства.
 
Шведскія магнаты вельмі 
Ў параўнанні безнадзейны,
Бо літвіны між іх багамі
смела звацца мелі.
 
Кароль сам у задзіўленні
Прынцы ўсе у захапленні -
Пекны двор Радзівілаў 
пакідае ў асляпленні.
 
Годнасць літвінаў натхняе,
Выгляд сэрцы захапляе,
Марс магутны мечы ім з неба
і шчыты ўручае.