Рэвель

Панегірычны твор 1614 г.
Словы Саламона Рысінскага са зборніка паэзіі "Epitome" 1614 г. Пераклад з латыні Я. Парэцкага і З. Сасноўскага, мастацкая экспертыза А. Дзітрыха. Музыка народная – са зборніка БНТ Сацыяльна-бытавыя песні (Мн., 1987).
Зборнік панегірычнай паэзіі "Epitome" напісаны ў гонар роду Радзівілаў. У 1614 г. зборнік выпусціў беларускі друкар Пётр Бласт Кміта ў Любчанскім друкарскім двары. Верш "Рэвель" апісвае сустрэчу ў Таліне (Рэвель – старая назва Таліна) караля швецкага Карла, цара маскоўскага Івана, караля польскага Жыгімонта (Сігізмундуса) і літоўскага князя Радзівіла. Князь Радзівіл выступіў на сустрэчы каралёў як самастойны гаспадар і ўсім выглядам і паводзінамі паказваў высакароднасць і незалежнасць ВКЛ.
Саламон Рысінскі (1560 – 1625) – вядомы беларускі лацінамоўны паэт-гуманіст кан. XVI − пач. XVII стст., нарадзіўся ў сям’і дробнага шляхціча Фёдара Рысінскага ў в. Рысін на Полаччыне (зараз Себежскі р-н Пскоўскай вобл.). Быў настаўнікам дзяцей і прыдворным паэтам роду Радзівілаў.

1. Сігізмундус кароль польскі,
Іаан кароль маскоўскі;
Кожны ў годнасці каралеўскай,
як у славе боскі.

2. Не спакушаны прынадай,
Кароль шведскі над уладай
Славу паньства узвысіў
лёсу мудрага парадай.

3. Радзівіл князь выязджае,
Веліч нібы сонца ззяе
Моц і слава зямлі літоўскай
па-над ім лятае.

4. Моладзь і высока паньства,
Рыцары - Літвы ваярства,
Коні рвуцца пад імі
чуюць вершнікаў штукарства.

5. Шведскія магнаты вельмі
Ў параўнанні безнадзейны,
Бо літвіны між іх багамі
смела звацца мелі.

6. Кароль сам у задзіўленні
Прынцы ўсе у захапленні -
Пекны двор Радзівілаў
пакідае ў асляпленні.

7. Годнасць літвінаў натхняе,
Выгляд сэрцы захапляе,
Марс магутны мечы ім з неба
і шчыты ўручае.Падзялiцца: