Spiavali ulany

Lancers Sang.
Folk ballad, 17th-18th c.
The lyrics and music are folk, according to the BNT Social Songs Chrestomathy (Minsk, 1987). The text and melody adaptation is done by Zmicier Sasnoŭski. The text contains archaic mythological images of horse, falcon, raven, the third field, as well as tragic daily images. Mentioning Lancers as kind of troops allows dating the song back to the 17-18th c.

1. Spiavali ulany
Z pachodu idučy,
Z pachodu idučy
Dy maršyrujučy.

7. Ŭsia mocna halova
Jaho pabitaja,
Ŭsia mocna jahona
Hrudź pakolataja.

2. U pravaj ručeńcy
Dy koniaŭ viadučy,
A z lievaha boku
Dy šabli niasučy.

8. U pravaj dy ruce
Kania svajho dziaržyć,
U lievaj dy ruce
Ŭ jaho sokal siadzić.

3. Za imi dy vojska
Jak mak, jak mak cvicie,
Za imi dy kuli
Jak doždž, jak doždž idzie.

9. Lia halavy voran
Dy voran tam krača,
Ŭ nahach dy jahonych
Ŭsio sivy koń skača.

4. Za imi dy streĺby
Usie zaradžali,
Daliatali kuli,
Alie ich minali.

10. Pajdzi ž ty moj koniu
Da majoj starony,
Skažy ž ty moj koniu
Ajcu j maci majoj

5. Jechali ŭsio polie,
A potym druhoje
Na treciaje polie
Zajezdžanoje.

11. Skažy toĺli koniu
Nie ranieny liažu,
A skažy ž moj koniu
Što žanaty chadžu.

6. Žaŭnier u tym poli
Paranieny liažyć,
Paranieny liažyć
Dy vostry mieč dziaržyć.

12. Mianie ažanila
Dy kulia bystraja,
Mianie abviančala
Dy šablia vostraja.

 

 

 

 

 

 

 

 Share: