Пахвала князю Вітаўту ("Песня пра зубра")

Панегирическое произведение 1430 г.

Отрывок из поэмы белорусского поэта Николая Гусовского "песня про зубра" (“Carmen de statura feritate ac venatione bisontis»”, 1523 г.), написанной на латинском языке. Основой послужило произведение "Похвала Витовту" - памятнику белорусской панегирической прозы XV в., которое было написано в 1430 г. в Смоленске в окружении местного епископа Герасима, горячего приверженца объединяющей политики князя Витовта.
Перевод с латинского - Зм. Сосновский.


1. Вітольд валадару Вялікай Літвы абшару
Здолеў у ваяраў спрытнасць ратную трымаць.
За вітольдава княжэнне расквітнеў час узвышэння,
Меўся збройныя сяленні па Літве набудаваць.

2. Між вайной літвіны гартавалі моц краіны,
Дужалі дружыны ў аблавах на зуброў.
Новых вояў рыхтуючы везлі рэкрутаў у пушчу,
Каб асілкаў дзікіх б’ючы, узмужнелі між звяроў.

3. Волаты ў паходах жылі ў бітвах і нягодах,
Моцны назаўсёды дух рыцэрства не слабеў.
Вітольд войскам быў усцешны як Літвы кароль належны,
Ставіў меч свой на памежжы, вораг каб прайсці ня смеў.