Песнь а Будзінскай бітве

Вайсковая песня 1686 г.
Словы ананімнага аўтара, тэкст змешаны ў заходнеўкраінскім зборніку Й. Сабава 1686 г., мае рэмарку “Песнь военска”. Мова песні – змешаная старабеларуска-польская, жывая мова беларускай шляхты XVII ст. Падаецца ў скарочаным варыянце. Музыка народная – са зборніка БНТ Сацыяльна-бытавыя песні (Мн., 1987). Адаптацыя тэкста да мелодыі выканана З. Сасноўскім.
Будзінская бітва адбылася ў Венгрыі ў 1676 г. Будзін – беларуская назва адной з частак сучаснага Будапешта, які раней складаўся з 2 гарадоў – Буда і Пешт. К сярэдзіне XVII ст. Асманская імперыя падначаліла ўсе Балканы і дайшла да Венгрыі. Быў абвешчаны крыжовы паход за вызваленне хрысціянскіх земляў ад мусульман (у песні – "паганых"). У паходзе ўдзельнічалі аўстрыйскія, чэшскія, польскія войскі і войска ВКЛ. Песня прысвечана штурму Буды (Будзіна) аб’яднанымі хрысціянскімі войскамі і вызваленню ад туркаў.

1. Весела навіна прыйшла ад Будзіна.
Веселіцеся, людзе!
Рукі узнасіце, а Бога прасіце,
Нех навекі так будзе.

2. Слаўныі княжата, многіі панята
Пад Будзін кгды стаялі,
Моцныі вінеты там сваі наметы
І з інымі расцілалі.

3. Же меч хрысціяньскі, на народ паганьскі
Моцно ся наганяець,
Із угорскіх даўных, із гарадоў слаўных,
Як псоў, іх выганяюць.

4. Бо юж турчына з слаўнага Будзіна
Мечэм его выганялі.
Там доўга стаялі, с кроўю яго ўзялі,
А туркаў ўсіх пасціналі.

5. Кгды ся увалілі, як огнем палілі
Туркаў у Будзіне,
Усіх забівалі, а не фолкговалі
Не меньшой дзіціне.

6. Юж турчэска горэ чуці аж за морэ –
Туркі у Будзіне
Юж павынішчэны, мечэм пасечэны,
Пабіты як свіне.

7. А Божая воля: да Канстанцін-Поля
Права прэдстануць,
Прэд прэчысту Панну, а Панна чыстая
Нехай туркаў загладзіць.

8. Весела навіна прыйшла ад Будзіна.
Веселіцеся, людзе!
Рукі узнасіце, а Бога прасіце,
Нех навекі так будзе.Падзялiцца: