У каралеўскім войску

Народная гістарычная песня XVI ст.
Музыка і словы народныя, выкарыстаны паводле зборніка БНТ Сацыяльна-бытавыя песні (Мн., 1987). Пачаткова называлася "Дунаю, Дунаю". Паслужыла першакрыніцай для песні ў гонар вызваленчага паходу караля Стэфана Баторыя. У змененым выглядзе вядома пад назвай "Стэфан-ваявода" і была распаўсюджана на Украіне, Малдавіі і Чэхіі. На Беларусі вядома ў 8 варыянтах і толькі ў першапачатковым фальклорным выглядзе. Той факт, што песня перароблена ў гонар караля С. Баторыя, дазваляе датаваць яе першакрыніцу не пазней XVI ст.
Дадзены варыянт – вынік нязначнай апрацоўкі і адаптацыі, выкананай З. Сасноўскім.

Ў каралеўскім войску тры палкі стаяць *
У першым палку ды конікі іржуць
У другім палку ды малайцы пяюць
У трэцім палку ды шабелькі звіняць
Конікі іржуць, бо вайну чуюць
Малайцы пяюць – на вайну ідуць
Шабелькі звіняць – галовы сцінаць
Ў каралеўскім войску тры палкі стаяць.


* - кожны радок выконваецца 2 разы