Klieckaja bitva 1506

Klieck Battle of 1506.
Poetical narrative, 1582.
The lyrics are by Maciej Stryjkoŭski (Polish, Lithuanian, Sagmotia and all Russia Chronicles, 1582, translation from Polish by A. Dzitrych), music is folk, from the BNT Ballads Сhrestomathy (Book I, Minsk, 1977). The text and melody adaptation are done by Zmicier Sasnoŭski.
Maciej Stryjkoŭski (1547 – 1593) – one of the most famous Polish-Lithuanian Commonwealth historians of the second half of XVI. He was the author of patriotic poesy on Polish-Lithuanian Commonwealth history. Polish, Lithuanian, Sagmotia and all Russia Chronicles – the first printed history of the Grand Duchy of Lithuania brought the greatest glory to him as to a historian and a poet. The value if Chronicles is that its author was a witness of many wars described by himself and many battles he took part in.

1. Tam za rečkaj, za rakoj//nie duža hlybokaj
Dy niamala ŭ bierahach// ŭ bierahach šyrokaj

2. Vojska liutaje tatar// pačalo spyniacca
Kab litvie paškodzić//da raki prabracca

3. Michal Hlinski bačyŭ//most užo hatovy
Da litvy pramoviŭ//hetakija slovy:

4. “Kab Ajčynu-maci//mužna ratavali
Dy tataraŭ liutych//mužna vajavali!”

5. Našy jak udaryli//raptam na tataraŭ
Zvon i hrom niasiecca//nieba lijecca žaram

6. Tam z atradam Hlinski//ŭlasnym prytamiŭsia
Ad padstrelu druhi koń//pad im zvaliŭsia

7. Jon na inšaha ŭskačyŭ//nie zvažaŭ ni mala
Tak jak hietmanu i ŭsim//rycaram prystala

8. Tam pahancaŭ avakol//chutka akružyli
Dy jak pruccie šeraham//šeraham zkasili

9. Preč tatary pabiehli//chto jak uciakaje
A litva imčycca ŭslied//smiela dahaniaje

10. Dy siače ŭ chrybty im b’je//dzidy zapuskaje
Kroŭ chliupoča, lijecca//pa travie splyvaje

11. Huk i kryk nad poliem// pa liasnych razlohach
Poŭna trupaŭ u race// pa šliachach-darohach

12. Tak Litva tataraŭ//bila mardavala
Až da Capry da raki//da raki zahnalaShare: