Гераічны эпас

Гераічны эпас (2006)

"Кароль памёр і не пакінуў нашчадкаў. Яго набліжаныя пусцілі каралеўскага каня з прымацаванай да яго каралеўскай зброяй, каб ён абраў будучага караля. Два месяцы конь ішоў па краіне, пакуль не падышоў і не пакланіўся ў адной вёсцы старому. Гэты стары зрабіўся каралём Вітаўтам, і доўгі час краіна пры ім квітнела. Калі ён адчуў надыход смерці - загадаў музыкам граць на пахаванні. І калі пасля ягонай смерці краіне будзе пагражаць небяспека - загадаў зноў так зайграць, і ён прыйдзе на дапамогу. Каб праверыць словы Вітаўта, пасля яго смерці людзі зайгралі, але не так, і Вітаўт, з'явіўшыся з таго свету, раззлаваўся і пракляў людзей. З таго часу ў краіне пачаліся бунты..."

 Предание с витебско-смоленского пограничья
П. Шпилевский "Падарожжа па Палессю і Беларускім краі". 1852

Зайграйма на старых інструментах забытыя мелодыі,
заспявайма старой мовай забытыя песні − каб абудзіліся старыя Героі ды
дапамаглі ачысціць Айчыну!

Все без исключения представленные песни основываются на исторических источниках − письменных произведениях ХIV−XVII вв. и нотных материалах XVI−XIX вв. Подробная информация − в дополнении "Тексты песен и комментарии". Все аранжировки, музыкальные адаптации исторических текстов, трактовка старинной и народной музыки выполнены группой "Стары Ольса".

  •  
   "Слова пахвальнае Георгію". Канец XIV − пачатак XV ст.
  •  
   "Падымалісь чорны хмары..." (Абарона Крычава). Народная балада XIII−XVI стст.
  •  
   "Песнь о велебной девици панне Марии" (Багародзіца). Вайсковы дух. гімн ХIV−XVII стст.
  •  
   Грунвальдская бітва 1410 г. Вершаваная аповесць 1582 г.
  •  
   Пахвала Вітаўту. Панегірычны твор 1430 г.
  •  
   Клецкая бітва. Вершаваная аповесць 1582 г.
  •  
   Пахвала гетману Астрожскаму. Панегірычны твор 1514 г.
  •  
   Аршанская бітва. Вершаваная аповесць 1582 г.
  •  
   "Бог прэпаяса мя сілаю". Псалом ЗІ і Песнь В, "Псалтыр" Ф. Скарыны 1517 г.
  •  
   Рыцарства ўсё сышлося. Урывак рацарскай паэмы 1585 г.
  •  
   "Песнь Монаршэ Вечнэму". Баявы псальм войска ВКЛ, 1580 г.
  •  
   "У каралеўскім войску...". Народная гістарычная песня XVI ст.
  •  
   Прысвячэнне рыцару А. Рымшу (Аўтару шчыры сябра). Панегірычны твор 1585 г.
  •  
   Рэвель. Панегірычны твор 1614 г.
  •  
   "Песнь а Будзінскай бітве". Вайсковая песня 1686 г.
  •  
   "Спявалі уланы...". Народная балада ХVII−XVIII стст.
  •  
   Рыцар Байда. Народная балада XVI ст.
        + тексты песен и комментарии

Поделиться:
Купить: